Kierunek:
OSIEDLE ZACHÓD (BIAŁOGARDZKA)
W dni robocze oprócz sobót
 
W soboty